Nasz personel

Nasz personel

W Przystanku po Szkole przywiązujemy dużą wagę do tego, by zapewnić dzieciom nie tylko bezpieczeństwo i opiekę, ale i interesujące, rozwijające zajęcia oraz wspierać je i motywować w zdobywaniu nowych kompetencji i doświadczeń. Dlatego pracujemy w zespole wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej kadry.

Naszych pracowników przed zatrudnieniem poddajemy wieloetapowemu procesowi rekrutacji.

Etap I to rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja umiejętności i doświadczenia. Na tym etapie sprawdzamy, czy informacje podane w cv są prawdziwe, weryfikujemy dokumenty, referencje, dzwonimy do osób, które je wystawiły.

Etap II to praktyczne sprawdzenie podejścia kandydata do dzieci i do standardów obowiązujących w naszej firmie. Muszą oni na przykład bez wcześniejszego przygotowania zorganizować czas dzieciom i wciągnąć je w zabawę, której efektem będzie zdobycie jakiejś wiedzy. Kandydat ma na to 30 minut. Po tym czasie mówi, czego dzieci miały się nauczyć, co jest weryfikowane.

Ten etap jest bardzo ważny, bo pozwala ocenić umiejętności kandydata w zdobywaniu zaufania dzieci, pomysłowość, innowacyjność, radzenie sobie ze stresem.

Etap III to test osobowości przeprowadzany przez psychologa.

W Przystanku po Szkole pracują obecnie: